HAKKIMDA

FAZIL TATAR

Fazıl TATAR

Klinik Psikolog

E-MAIL
fazil@faziltatar.com
TELEPHONE
0542 442 70 01
Klinik Psikolog Fazıl TATAR

Çocuk, Ergen ve Yetişkin Psikoterapisti, Aile Danışmanı

Lisans eğitimini Çanakkale 18 Mart Üniversitesinden tamamladı. Yüksek Lisansı, İstanbul Kent Üniversitesinde Klinik Psikoloji alanında yaptı. Devlet ve özel eğitim kurumlarına bağlı okullarda yıllarca okul psikolojik danışmanı olarak çalıştıktan sonra, psikoterapi alanında önce; Oyun Terapisi, Gelişim Odaklı Psikoterapi eğitimlerini tamamladıktan sonra, Aile Danışmanlığı, Bilişsel Davranışçı Terapi, Duygu Odaklı Terapi, Yeniden Hipnotik İşlemleme ve Bütüncül Psikoterapi eğitimlerini tamamladı. 5 yıla yakın üstün zekâlı çocuklarla çalıştı. İstanbul Kadıköy ve Bakırköy’de danışanlarını görmektedir. Aynı zamanda Online Pikolojik destek hizmetlerine de devam etmektedir. Psikoloji alanında hizmet veren uzmanlar ve öğrenciler eğitimler vermekte, aileler, öğrenciler ve öğretmenlere seminerler düzenlemeye devam etmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Yetişkin Psikoterapisi
 • Kişilk Bozuklukları,
 • Panikatak
 • Obsesif-Kompülsif Bozukluklar,
 • Davranış Bozuklukları,
 • Travma ve Travma Sonrası, Stres Bozuklukları,
 • Akol ve Madde Bağımlılığı,
 • Yeme Bozuklukları
 • Aile ve Çift Danışmanlığı
 • Eşler Arası İlişkiler
 • Çocuk, Ergen ve Danışmanlığı
 • Çocuklarda Oyun Terapisi,
 • Üstün Zekâlılar Çocukların Eğitimi
 • Zekâ Testleri Eğitimeni (Wisc-R )
 • Çocuk Projektif Testleri Uygulayıcı ve Eğitimi
 • Çocuk Objektif Testleri Uygulayıcı ve Eğitimi
 • Dikkat Testleri Testleri Uygulayıcı ve Eğitimi

 

KATILDIĞI EĞİTİMLER

 • Geliişim Odaklı Psikotereapi
 • Bütüncül Psikoterapi
 • Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi
 • Oyun Terapisi
 • Aile Danışmanlığı Eğitim
 • 7-19 Yaş Aile Eğitimi Programı
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • TorranceYaratıcı DüşünceTesti
 • Evaluatıon Of PotentianCreatıvıty (Epoc)
 • Wısc-R Çocuklar İçin Zekâ Testi
 • Stanfor Binet Zekâ Testi
 • Toni 4 Zekâ Testi
 • Ankara Gelişim Envanteri (Agte)
 • Temel Kabiliyetler Testi 7-11
 • Temel Kabiliyetler Testi 5-7
 • Gessel Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Peabody Kelime Anlama Testi
 • Benton Görsel Bellek Testi
 • Cat(ChıldrenApperceptıon Test
 • LouissaDüssPsikoanalitik Testler
 • Bender Gestalt

UYGULADIĞI TESTLER ve VERDİĞİ EĞİTİMLER

 • Zekâ Testleri Eğitimi​​​​​
 • Çocuk Projektif Testleri Eğitimi​​​​
 • Çocuk Objektif Testler Eğitimi​​​​​
 • Dikkat Testleri Testleri Eğitimi​​​​​​

 ZEK TESTLERİ

 • Wisc-Rzeka
 • Toni4 Zeka
 • CAS Zeka Testi
 • Temel Kabiliyetler Testi 7 – 11
 • Temel Kabiliyetler Testi 5 – 7

TORRANCE YARATICI DÜŞÜNCE TESTİ 

PROJEKTİF TESTLER

 • Cat
 • Louissa Düss
 • Draw A Person( Bir İnsan Çiz Testi-Analitik Açılımlı

OBJEKTİF TESTLER

 • Denver II,
 • Ankara Gelişim Envanteri
 • Peabody
 • Frostig
 • Bender Gestalt
 • Benton Görsel Bellek Testi
 • Gessel
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Goodenough Bir İnsan Çiz Testi

DİKKAT TESTLERİ

 • D2 Dikkat Testi
 • Farankfurter Dikkat Testi
 • Burdon Dikkat Testi

VERDİĞİ EĞİTİM VE SEMİNERLER

 • Ergenlik Dönemi Ve Ergenlerle İletişim
 • Çocuğun Başarısında Anne Babanın Rolü
 • Zor Çocuklar
 • Çocuk Eğitimi
 • Çocukta Sorumluluk Bilinci
 • Okul Öncesi Çocuklardaki Davranış Bozuklukları
 • Okul Dönemi Çocuklardaki Davranış Bozuklukları
 • Ergenlerde Çocuklardaki Davranış Bozuklukları
 • Üstün Zekâlı Çocukların Özelliği
 • İletişim Becerileri
 • Aile İçi İletişim
 • Anne Baba Tutumları
 • Motivasyon
 • Stresle Baş Edebilme Yöntemleri
 • Sınav Kaygısı ve Baş Etme Yolları
 • Öfke Kontrolü
 • Zaman Yönetimi
 • Etkin Dinleme
Bilgi İçin Ara