Tekil Hizmet - Avukat Melih Demirer
 

TEK HİZMETPolis Asker ve Memur Hukuku

Memur, hukuk sistemimizde farklı kanunlarda farklı şekillerde tanımlanmış olmakla birlikte genel itibari ile memur kavramından anlaşılan; devlet ve diğer kamu tüzel kişilikleri tarafından genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini görenlerdir. Bu bağlamda memur kapsamı içine girmek için kişinin kamu hizmetlerini yürütüyor olması gerekir. Bu bağlamda memurlar, kamu görevlileri, idarenin kurum ve kuruluşlarında görev yapan sözleşmeli personeller ve geçici personeller memur kapsamına girmektedir. Bu nedenle bu kişilerin idare ile yaşamış oldukları ve görevlerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda memur hukukuna tabi olmaları söz konusudur. Bu nedenle polis asker ve memur hukuku önemlidir. Kamu hizmeti ise kamunun ortak gereksinimlerinin idari kurum ve kuruluşlar veya kamu tüzel kişileri aracılığıyla devlet eliyle karşılanması için yürütülen hizmetlerdir. Kamu hizmetinin yürütüldüğü idari kurumlar ile kamu tüzel kişilikleri bünyesinde faaliyet gösteren görevliler memur statüsüne sahiptir.

Memur hukuku kapsamındaki başlıca uyuşmazlıklar nakil işlemleri, atama işlemleri, mülakat nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıklardır. Bu tür uyuşmazlıklar uzmanlık ve ihtisaslaşma gerektiren alanlardandır. Memur hukuku genel itibari ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olsa da her memur için farklı tüzük, yönetmelik ve yönergeler bulunmaktadır. Bu mevzuata hakim olmak idari uyuşmazlıklarda lehinize sonuç alınması için son derece önemlidir. Demirer Hukuk ve Danışmanlık Bürosu vermiş olduğu hukuki hizmet ve destek ile memurluğa dair maddi ve özlük haklarınızı uzmanca bir süreç ile takip etmektedir.

İdari Dava Süreci

Memurluk nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıklarda yapacağınız başvurular ile açacağınız davalarda aleyhinize tesis edilen idari işlemin iptali ile birlikte hak kaybınıza neden olan maddi ve manevi zararınızın tazmini de talep edilmelidir. Bu iki ayrı talep aynı başvuru ve dava ile istenebileceği gibi iptal davası sonrasında açılacak bir tam yargı davası ile de istenebilmektedir. Ancak süreci doğru yürütmek için ve maddi ve manevi kaybınızı da tazmin edebilmeniz için idare hukuku alanında uzman olan ve idare mahkemelerinde tecrübe sahibi olan Demirer Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nu tercih ederek uzman kadromuz ve tecrübeli avukatlarımızdan destek alabilirsiniz.

Memur hukukundan kaynaklanan davalar yalnızca memur olanlar için açılan davalar ile sınırlı değildir. Aynı zamanda memur olmak için eğitim alan polis ve asker adayları da mülakat nedeniyle eleme veya güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması nedeniyle ilişik kesme işlemleri de memur hukuku alanında ortaya çıkan uyuşmazlıklar içindedir. Bu uyuşmazlıkların hukuki çözüme kavuşturulması için memurlar hukuku mevzuatına hakimiyet gerekmektedir.

Memur hukukunun bir kolu da disiplin soruşturmaları ve disiplin cezaları nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıklardır. Disiplin soruşturması geçiren veya aleyhine disiplin cezasına hükmedilen memurlar ile memur adaylarının bu karara ve sürece itiraz etmeleri ve bu hususta dava açmaları mümkündür. Açılacak davada başvurulacak disiplin mevzuatı her kurum ve kuruluş için kendine özgü nitelik taşımaktadır. Bu nedenle disiplin soruşturması ve disiplin cezası nedeniyle açılacak davalarda dava sürecinizi idare hukuku ve disiplin hukuku alanında uzman ekibimiz ve tecrübeli avukatlarımızla yürütmeyi tercih edebilirsiniz.

Polis, asker, öğretmen, doktor ve hemşire gibi memurların atama, nakil ve diğer tüm özlük işleriyle ilgili olarak ortaya çıkan tüm hukuki uyuşmazlıkların çözümünde alanında uzman avukatımız ile müvekkillerimizi temsil etmekteyiz. Demirer Hukuk Bürosu memurların yaşadıkları tüm disiplin cezaları ve bunların savunmaları durumlarında müvekkillerini en iyi şekilde savunup hak ihlallerinin önüne geçmektedir.

Polis Asker ve Memur Hukuku Alanında Avukatlık Hizmetlerimiz

 • Memurların Atama ve Nakil İşlemleri İle İlgili Uyuşmazlıkların Çözümü.
 • Geçirilen Disiplin Soruşturmasına Verilecek Savunmalar ve Takibi.
 • Sicil, Özlük ve Parasal Hakların Korunması.
 • Polis Okulu ve Askeri Okul Öğrencilerinin Sağlık Yönetmeliği,
 • Disiplin Cezaları
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönelik İptal Davaları.
 • Malullük davaları
 • Sözleşme Fesih ve Yenilememe Davaları
 • Görev Yeri Değiştirme Davaları
 • Tayin Davaları
 • Terör ve Ödenek Ücret Davaları
 • Kurumlar Arası Geçiş Davaları
 • Tam Yargı Davaları

TEK HİZMETBoşanmanın Her Yönünde Uzmanlık

Mahkeme Dışı Uyuşmazlık Çözümü

Boşanma ve diğer aile hukuku anlaşmazlıkları mahkeme salonuna ulaşırlarsa gereksiz yere pahalı ve stresli olabilirler. Mahkeme Dışı Uyuşmazlık Çözümü (Alternatif Uyuşmazlık Çözümü veya ADR) herkes için zaman ve maliyeti azaltabilir ve gizliliğin artırılması ve uzun süreli mahkeme işlemlerinden kaçınma gibi diğer faydaları vardır. Tüm yaptığımız aile hukuku.

Arabuluculuk

SENİN TARAFINDA

Hukuk sistemi gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan bir “Alternatif uyuşmazlık çözümü” (ADR) yöntemidir. Arabuluculuk; tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden ya da mahkeme yönlendirmesiyle çözmelerinde kullanabilecekleri bir yöntemdir. Esnek ve etkili oluşu arabuluculuğun iş yaşamı, aile, okul ve hatta milletler arası uyuşmazlıklarda bile uyuşmazlığın taraflarını doğru noktada buluşturan bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olmasını sağlamıştır. Aralarındaki uyuşmazlığı, kendi istekleriyle ya da bir mahkemenin önerisi ile arabulucunun eşliğinde çözmeye karar veren taraflar, uyuşmazlık konusunu arabulucuya ileterek, tamamen tarafsız, ön yargı ve yargıdan uzak bir arabulucu eşliğinde, sorunlarını tartışma ve kendileri için en iyi çözümü, bulma fırsatı elde ederler.

Türkiye’de arabuluculuk, 22.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu (HUAK) ile bir “alternatif uyuşmazlık çözümü” yolu olarak uygulanmaya başlamıştır. 6325 sayılı Kanunla yeni bir serbest meslek ihdas edilmiş ve arabuluculuk mesleğini icra edecek kişilere “arabulucu” unvanını kullanma yetkisi tanınmıştır.

İşbirliği Hukuku

FİNANSLARINIZI KORUMAK

Avrupa Birliği (AB) üyesi devletlerin hukuk sistemlerini doğrudan ya da dolaylı etkileyen karmaşık ve gelişmiş bir iç hukuka sahip eşsiz özelliği olan uluslararası kuruluşlardandır. AB, federal bir hükümet değil, hükümetler arası bir organizasyondur. Avrupa Birliği ve dolayısıyla Avrupa Birliği İş Hukukunun üç temel kaynağı bulunmaktadır: birincil normlar, ikincil normlar ve türev hukuk. Birincil normlar, Avrupa Birliği’ni kuran antlaşmalardır. İkincil normlar, antlaşmalara temel oluşturan tüzükler ve yönergelerdir. Birlik Hukukunun yardımcı kaynakları olarak da içtihat kararları, uluslararası hukuk ve Avrupa Birliği Hukukunun genel prensipleri gösterilebilir.

Hukuk alanında ticaret ve şirketler; şirketlerden gelen talepler, birleşme ve devralmalar, yeni kuruluşların dahil edilmesi, sermaye artırımları ve indirimleri, öz-varoluş belirlemeleri ve diğer konular doğrultusunda ticari durumlar izlenmektedir. Sürekli danışmanlık hizmetlerinin sağlanmasına ek olarak firmamız, ortaklık sözleşmeleri, mal alım sözleşmeleri, franchise sözleşmeleri, acentelik sözleşmeleri, inşaat sözleşmeleri, kredi sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri, iş sözleşmeleri yönetimi, danışmanlık ve hizmet sözleşmeleri vb. Gibi yasal çözümler sunmaktadır.

İLETİŞİM

OFİS
Aşağı Öveçler Mahallesi, 1322. Cd. No:13/14, 06460 Çankaya/Ankara
E-MAIL
info@melihdemirer.com
ÇALIŞMA SAATLERİ
Pazartesi-Cuma: 8:00 – 20:00

SIKÇA SORULAN SORULAR

Hangi Tür Hukuki Hizmet Veriyoruz

Bireylere ve kurumlara,

 • Sürekli hukuki danışmanlık,
 • Ceza, Hukuk ve İdari Davaların takibi,
 • Soruşturma ve Ceza Yargılaması aşamasında müdafilik veya katılan vekilliği,
 • Sözlü ve yazılı hukuki danışma,
 • Sözleşme incelenmesi ve sözleşme hazırlanması,
 • Hukuki görüş (mütalaa) / rapor hazırlanması,
 • Tahkim / arabuluculuk görüşmelerine katılma,
 • Hukuki konularda eğitim / seminer

Hizmetleri veriyoruz.

Ücretlendirme Politikamız Nedir?
 • Dava / Takip Ücretlendirmesi: Ankara Barosu’nun hazırlamış olduğu Tavsiye Edilen En Az Ücret Tarifesi baz alınarak davanın zorluğu, belge / bilgi yoğunluğu ve duruşma sıkılığına göre her bir dava / takip için ayrı ayrı belirlenecektir.
 • Sürekli Hukuki Danışmanlık: Bir yıllık sözleşme yapmak kaydıyla, 12 ay boyunca sabitlenmiş bir avukatlık ücreti karşılığında, bir çok hukuki hizmeti sunabiliyoruz.
 • Saatlik Ücretlendirme / Danışma: Verilen hukuki hizmetin belli bir konuya özgü olması, göreceli olarak kısa süreli bir çalışma gerektirmesi halinde Saat başına bir ücretlendirme ile sözlü hukuki danışmanlık veya sözleşme / rapor / belge hazırlanması hizmetleri verebiliyoruz.
 • Proje başına Paket Ücretlendirme: Verilen hukuki hizmetin belli bir konuya özgü olması, göreceli olarak kısa süreli bir çalışma gerektirmesi ve verilecek hukuki hizmetlerin bir paket halinde verilebilmesi halinde Proje başına ücretlendirme uygulayabiliyoruz.
 • Eğitim / Konuşma: Konuya, konuşmacıya, süreye ve yere göre değişen ücretlendirmelerle kurumlara, şirketlere eğitim / öğretim hizmeti verebiliyoruz.

Avukatlık Kanunu Md.164’e göre, avukatın yaptığı her iş ücrete tâbidir ve Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenmiş asgari ücretlerin altında iş yapılması yasaklanmıştır.  

Dava Açarken Ne Tür İşlemler Vardır?Neler Yapmalıyım?

Dava Dilekçeniz ile gerekli harç ve masrafları yatırdıktan sonra mahkeme ön bürosuna yaptığınız başruvu ile dava açma süreciniz başlar.Açtığınız dava bir dosya numarası ile kaydedilir ve ön incelemeye geçilir.Ön inceleme aşamasında hakim davanın usul şartlarını  değerlendirecek sonrasında ise bir duruşma günü belirlenecektir.

Dava Dilekçeniz Nasıl Olmalı?

1. Adınız soyadınız, TC kimlik numaranız, ikametgah adresiniz
2. Karşı tarafın; adı soyadı (kurum ise ünvanı), biliyorsanız TC Kimlik Numarası, açık adresi.
3. Mümkün olduğunca açık ve öz şekilde aşağıdaki detayları dilekçenizde belirtiniz
a. Davanızın konusu
b. Davayı açma sebebiniz
c. İsteğiniz (dava sonucu elde etmek istediğiniz talep)
d. Yasal Dayanaklarınız
e. Delilleriniz
i. Dilekçeniz arkasına delil listesini ilave ederek bütün delillerinizi sırasıyla yazınız. Sizde olan delilleri dilekçeniz ekinde
sıra numarası vererek gösteriniz. Elinizde olmayan delillerin nereden sağlayacağınızı açık şekilde anlatınız.
f. Dava konusu olan olayın (şeyin) gerçekleştiği tarih ve sizin öğrendiğiniz tarih
g. Varsa dava konusu ile ilgili içtihatlar (önceki kesinleşmiş mahkeme kararlarından örnekler)

DEMİRER HUKUK İLETİŞİMBizi Bugün Arayabilir,e-mail gönderebilir ya da Mesaj Bırakabilirsiniz

Online Danışmanlık

  Bilgi İçin Ara