Yrd. Doç. Dr. Kuzeymen Balıkçı - Avukat Melih Demirer
 

HAKKIMDA

KUZEYMEN BALIKÇI

KUZEYMEN BALIKÇI

YRD.DOÇ.DR PSİKİYATRİST

E-MAIL
dr.kuzeymen@gmail.com
TELEPHONE
+90 533 883 23 88
Yrd. Doç. Dr. Kuzeymen Balıkçı

1984 yılında Türkiye’de doğdu.

2002’de Yüksel Acun Anadolu Lisesi’nden mezun oldu.

2009 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olarak Tıp doktoru ünvanını aldı. Manisa Celal Bayar

Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ruh sağlığı ve hastalıkları ihtisasını 2015 yılında tamamlayarak
psikiyatri uzmanı oldu.

Uzman olduktan sonra 2015-2017 yılları arasında Manisa Ruh ve Sinir
Hastalıkları Hastanesi’nde mecburi hizmetini tamamladı.

Eylül 2017’den şubat 20202ye kadar Yakın
Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda

Yardımcı Doçent Dr. olarak hizmet verdi.

Şubat 2020’den itibaren Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji AD'de yarı zamanlı olarak görev
almaktadır.

Bilişsel Davranışçı Terapi, EMDR Terapisi, Sanat Terapisi, Akılcı-Emosyonel inanışlar terapisi ve Alkol-Madde Bağımlılığı ve motivasyonel görüşme teknikleri eğitimleri vardır.

Şizofreni’de sosyal biliş ve endofenotip alanında çalışmalar yapmaktadır.

Psikiyatrik hastalıklar ve genetik konusunda Türkiye’deki Ulusal kongrelerde sunumları vardır.

Psikiyatrik tanı sınıflama kitabıolan DSM-5’in ölçeklerinin geçerlilik ve güvenililirlik çalışmalarını yapan ekibin bir parçasıdır ve kendisinin de yayınlamış olduğu ölçek çalışmaları bulunmaktadır.

Türkiye psikiyatri derneğinin yayınlamış olduğu Uyku Bozuklukları kitabında bölüm yazmıştır.

Yine yazım aşamasında olan Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar kitabında kendisine ait 2 bölüm bulunmaktadır.

Ulusal ve Uluslarası dergilerde 20 den fazla yayını bulunmaktadır.

Özel ilgi alanları; Şizofreni, Sosyal Biliş, Psikiyatride Genetik.

Bilgi İçin Ara