MakaleBilişim Hukuku

8 Nisan 20200
Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku

Bilgisayar sistemleri üzerinden yapılan bilgi ve veri paylaşımları kapsamında, özgürlüğün veya gizliliğin kısıtlanmasına neden olacak ihlaller bilişim hukuku alanına girmektedir. Gelişen teknolojiyle birlikte, kişi ve kurumların çoğunlukla yer aldığı dijital alanlar, suç işlenme oranının da yükselişe geçtiği yerlerdir. Türk Ceza Kanununda özel hayatın ihlali ile suç olarak cezai uygulamaya tabii tutulmakta olan Bilişim suçlarına da yer verilmiştir.

Bilişim Hukuk Nedir?

Türk Ceza Kanununun 135 ile 136. Maddelerinde yer almakta olan bilişim hukuku yasaları, elektronik alanda işlenen suçların tümünü kapsamaktadır. Bilişim alanındaki gerçek ya da tüzel kişilerin, özel hayatın ihlali, dolandırıcılık, ahlaki durumların ihlal edilmesi, sahtekarlık gibi suçları sergilemesi halinde ceza almasına neden olacak hukuk dallarından biridir. İnternet kullanımındaki amacın kötüye çevrilmesi, insanlara ve topluma zarar verici paylaşımlar yapılması, huzur bozucu ya da tehdit edici içerikler yayınlanması durumunda bilişim hukuki ve cezai yasaları devreye girmektedir. Kişi ve kurum göz etmeksizin yasalar herkes için geçerli, internetin kötüye kullanılması durumunda yasal işlemler başlatılmaktadır.

Bilişim Hukuku Suçları Nelerdir?

Dünyada ve Türkiye’de iletişim için kullanılmakta olan bilgisayar ağları, kişilerin kolaylıkla erişim yapabildiği aynı zamanda tehlikeli olma potansiyeli yüksek olan alanlardan biridir. Bilişim hukuku alanında, siber suçlar, siber saldırılar ve özel hayatın ihlali durumları da yer alarak, Ana yasa mahkemesine başvuru yapma hakkını barındırmaktadır. İnternet kullanımının kontrol edilmesi ve zararlı yönlerden arındırılması için bilişim sistemleri ve ağları üzerinden yapılan kötü kullanımlar da cezaya tabii tutulmaktadır.

  • Bilgisayarları sabote etmek
  • Bilgisayar sistemlerine rızasız erişim sağlamak
  • Bilgisayar aracılığıyla dolandırıcılık ve sahtekarlık yapmak
  • Pornografik yayınlar yayınlamak
  • Yasal olarak koruma altında olan yazılımları kullanmak ya da deşifre etmek
  • Kişi ya da kurumların verilerine gizli olarak girmek, bunları yaymak ya da yaymakla ilgili tehditlerde bulunmak

 

Kişilik Hakları Ve Bilişim Hukuku

Bilgisayar kullanımı ve internet kullanımı her bireyin hakkı olarak görülmektedir. Kısıtlanma ve yasaklanma durumları Türk Ceza Kanunun 5651. Maddesinde İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlarla işlenen suçlarla mücadele edilmesi durumunda devreye girebilmektedir. Kişilik hakları ihlalini merkez alarak, özel hayatın gizliliği üzerine internetin kötüye kullanılması durumlarında yasal işlem başlatılabilmektedir. Bu durumlar, kişinin rızası olmadan fotoğraf, video ve özel hayatına ilişkin bilgilerin kamuya açık bir sosyal medyada paylaşılması, herkesin görebileceği bir şekilde yayınlanması durumunda yasal işlem başlatılabilmektedir.

 

Telif Hakkı Ve Fikir Hakları

İnternet üzerindeki eser sahibi hakları olarak yer verilen telif hakları ve fikir hakları da bilişim hukuku alanına girmektedir. Bu alanda, müzik eserleri, sinema, bilgisayar program ve yazılımları aynı zamanda patentler, marka ve endüstriyle tasarımlarda yer almaktadır. İnternet üzerinden marka sahibinin ya da eser sahibinin rızası olmadan paylaşımlar yapılması, eserlerin yaygınlaştırılması aynı zamanda güzel sanat eserlerinin telif haklarını göz etmeksizin siteler kurulması durumunda yasal işlem başlatılabilmektedir. Bilişim hukuku alanında, internet üzerindeki hak sahiplerinin rızasını ve iznini almadan yapılacak olan bütün paylaşımlar ve yayınlar yasal olarak cezaya tabi tutulabilmekte, maddi ve manevi davalar açılabilmektedir.

 

Bilişim Hukuku Avukatı

Siber suçlar ve bilişim suçları avukatları, özel hayatınızın ihlali, fikir ve telif haklarının ‘’Sınai ve mülkiyet hakları’’ davalarına bakabilmekte, bu alanda kişilik haklarına yapılan tecavüzlerin yasalar üzerinden kontrol edilebilmesini sağlayabilmektedir. Yasaların uygunluğu, dava dosyasının hazırlanması ve aynı zamanda dava sürecinin kontrolü, delilerin sunulması konusunda sizlere yardımcı olarak, Bilişim hukuku haklarınızın korunması için hukuki işlem başlatabilecektir.

Av.Melih Demirer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bilgi İçin Ara