MakaleBoşanma Avukatı

11 Şubat 20200

Boşanma Avukatı

Aile hukuku alanında görevlendirilmek üzere uzmanlaşmış olan boşanma avukatı, Türk medeni kanunun esas aldığı bütün dava uygulamalarına bakabilmektedir. Özellikle boşanma, nafaka ve velayet gibi davaların dosyasının hazırlanması, mahkemeye sunulması ve müvekkilin hakları konusunda bilgilendirilmesi için aile hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukat danışmanlığı alabilirsiniz. Bu alanda hukuki bir işlem başlatmak için avukat danışmanlığı her zaman dava koşullarının daha çabuk ilerlemesinde yardımcı olacaktır.

Boşanma Avukatı Görevi Nelerdir?

Boşanma avukatı, aile içi anlaşmazlıklarım, eşlerin ayrılma ya da çocukların velayet haklarının alınması konusunda Türk medeni kanununun maddelerini esas alarak ilerlemek zorundadır. Dava süresince müvekkilin taleplerine karşı, mahkeme kararının takibi, karşı tarafın taleplerinin neler olduğu hakkına iletişim kuracak bir köprü görevi görmektedir.

Evli ya da boşanmış olan eşler için uygulanacak olan bütün davalar da aile hukuku alanına girmekte olup avukat; taşıyıcı annelik, aile içi şiddet ve çocuk hakları gibi alanlarda da danışmanlık hizmeti alabileceğiniz geniş bir hukuk alanına bakabilmektedir. Nafaka hakları, velayet ve boşanma dilekçeleri için avukata başvuru yapabilir, mahkeme süreci hakkına bilgi sahibi olabilirsiniz.

Aile Hukuk

Aile hukuku alanında birçok davaya bakmakta olan boşanma avukatı, eşlerin şiddetli geçimsizlik nedeniyle ya da taraflardan birinin aldatması, çocuklara zarar verecek hareketlerde bulunması gibi durumlarda dosyaların hazırlanması, dilekçe ve dava sürecinin takibi alanlarda yanınızda olacaktır. Türk medeni kanunlarının esasına göre, nişanlanma, taşıyıcı annelik, nafaka, kadın hakları ve çocuk istismarı çerçevesinde boşanmanın nedenleri de incelenebilmektedir.

Aile yaşamının zarar görebileceği her alanda devreye giren aile hukuku, Türk aile yapısının gösterdiği ibarelere uymayan bütün durumların karşılığında boşanma davası açabilme hakkı erkeğe ve kadına eşit olarak verilmektedir. İki tarafında dava açmada eşit olduğu bu hukuki alanda koşullar ve sonuçlar medeni hukuka yer verilerek işlemektedir.

Nafaka Davası Ve Hakkı

Nafaka davasına da bakmakta olan boşanma avukatı, Türk medeni kanunu esaslarına dayanarak, taraflardan birinin maddi olarak geçinememesi aynı zamanda çocukların söz konusu olması durumlarında devreye girmektedir. Erkek ya da kadın fark etmeksizin, medeni olarak evli bulunmuş tarafların boşandıktan sonra eşit olarak nafaka hakları bulunmaktadır. Nafaka davası için avukatla birlikte hazırlanacak dilekçe asliye mahkemesine bildirilerek, boşanma sonrası eşlerden birinin diğerine yardım etme zorunluluğu doğacaktır. Boşanma sonra, çocukların bakımı, eğitim ve öğretim hayatlarındaki ihtiyaçlar eşlerin sorumluluğunda olup çocukların hayatını etkilemeyecek şekilde bir eşitlik sağlanması ön görülmelidir.

Aile İçi Şiddet Davası

Türk medeni kanunun en önemli hususlarından biri olan aile içi şiddet, eşlerden birinin diğerine ya da çocuklara zarar verecek hareketlerde bulunması durumunda boşanma avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurulabilmektedir. Bu alanda aile içinde çocuk istismarı, eşlerin şiddetli geçimsizliği, huzur bozucu ve zarar verici hareketlerde bulunması, tehdit ya da işkence altında yaşam gibi birçok dava başlığı açılabilmektedir.

Aile içi şiddet durumlarında, eşlerden birinin uzaklaştırma kararının alınması, çocukların velayetinin korunması ve şiddet uygulayan eşin ceza alması gibi durumlarda söz konusudur.

Çocuk İstismarı Ve Velayet Davası

Eşlerden birinin çocuklara zarar verecek hareketlerde bulunması sonucunda açılacak olan boşanma davasıyla birlikte, çocuk istismarı da medeni kanunun esasları arasında yer alabilmektedir. Eşlerin arasında bir sorun olmamasına rağmen çocukların zarar göreceği durumlarda da boşanma davası açılabilir. Bu durumda çocuk velayeti otomatik olarak çocuğun zarar görmediği tarafa verilerek, aile hukuku çerçevesinde huzur sağlanması öncelikler arasında yer almaktadır. Aile hukuku alanında uzmanlaşmış olan avukatlar, boşanma davası dışında nafaka, velayet, çocuk istismarı davalarına da bakabilmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bilgi İçin Ara