MakaleCeza İnfaz Koruma Memurlarının Geçici Görevlendirme Ve Yolluk Ödemesi Alma Hakkı

8 Şubat 20200

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa kanunları gereğince 128. Maddenin 2. Fıkrasında yer alan kamu görevlilerinin yetkileri, hak ve hükümlülükleri devlet memurları kanunlarını da kapsamaktadır. Bu alanda görev alacak olan Ceza infaz korumaları, nitelikleri, atanmaları ve aynı zamanda yetkileri de kanunlara göre düzenlenmektedir.
Ceza İnfaz Memurlarının Görevleri Nelerdir?
Devlet memuru statüsünde olan ceza infaz memurları, cezaevi ya da tutukluevi gibi alanlar için yetiştirilerek mesleki eğitime tabii tutulmaktadır. Bu kapsamda, devlet memuru olmanın getirdiği görev, zorunluluklar ve kanunlara da uyum sağlamaları usulleri harfiyen yerine getirmeleri gerekecektir. Hizmet öncesi eğitimleri sonucunda atanacakları yer, kalıcı ve geçici görevlendirme nedenleri değişiklik gösterecek, hukuk devletinde, insan haklarına aynı zamanda adalet ve onur kavramlarına hakim olacaktır.
Tarafsız bir şekilde çalışma gerçekleştirecek, duygularına sahip çıkacak, devleti temsil ettiğini bilerek kontrollü bir şekilde görevini tamamlamaya önem verecektir. Ceza infaz memurları sosyal alanlarda, bedensel ve toplu savunma sporlarında da eğitim alarak devletin çatısı altında çalışabilmektedir.
Ceza İnfaz Memurlarının Görevlendirme Eğitimi Hakları
Tutuklu evlerinde görevlendirilmek üzere yetiştirilmekte olan ceza infaz memurları kısa dönemli olarak görev almadan önce eğitimlerini tamamlamak zorundadır. Bu alanda hizmet verecek olan bütün memurların, aynı eğitimlerden geçmesi, ahlaki, davranışsal ve beceri olarak niteliklere sahip olması gerekmektedir. Bu alanda hizmet verecek olan bütün infaz memurları için hukuk bilgisi, insan hakları, yönetim hukuku, ceza ve infaz ilişkileri hakkında bilgi sahibi olması beklenecektir.
Hizmet öncesi eğitim kapsamında, öncelikle eğitim süresini tamamlaması daha sonra sınav ve mülakat aşamalarından geçerek göreve atanması için koşulların uygulanması şart koşulmaktadır. Ceza infaz memurlarının görevlendirilmesi ve yolluksuz çalışma ya da yolluk haklarının oluşturulması için bir avukat danışmanlığına da ihtiyaç duyulmaktadır.
Ceza İnfaz Memuru Sınavları
Hizmet öncesi eğitime tabii tutulmuş olan ceza infaz memur adayları, ihtiyaca göre devletin tutukluevlerinde çalışmaya uygun görülmektedir. Ancak bunun için sınavlardan başarılı bir şekilde geçerek, infaz ve koruma memuru olabileceğini kanıtlaması, belirli kurullardan onay alması önemlidir. Adalet komisyonu tarafından yapılacak olan sözlü ve yazılı sınavdan başarılı olarak geçmek, aynı zamanda eğitim sürecini de tamamlamak önemlidir.
Eğitim süresi 5 aydan az olamayacak şekilde ayarlanmış, aday memurlar hizmet içi ve görevde yükselme süresi de 657 sayılı Devlet memurları kanunlarına göre ayarlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti kanunları üzerinden çalışacak her memurun belli koşullar altında yolluksuz veya yolluklu geçici görevlendirme hakkı bulunmaktadır. Ceza infaz koruma memurlarının çalışma, ücretlendirme ve devlet memurluğundan men edilme durumlarına karşı çalışma süresince ödenmeyen haçlıkları geri alma ya da masraflarının karşılanma hakları da hukuki çerçevede yer almaktadır. İlgili makam ve mevzuatla ilgili avukat danışmanlığına ihtiyaç duyulabilmektedir.
Ceza İnfaz Koruma Geçici Görevlendirme Nedir?
Ceza infaz koruma geçici görevlendirme hizmeti, devlet memurluğuna kadrolu olarak atanmadan önceki evre olarak tanımlanmaktadır. Bu noktada dilekçe ile başvuru yaparak, görevlendirme talebinde bulunabilir, yaklaşık 2 yıl kadar geçici olarak görev yapabilirsiniz. Kamu kurumlarında geçici olarak çalışmak için ücretli ve ücretsiz olarak çalışma kanunları yer almaktadır. Bu noktada görevlendirme süresinin belli olması ve kurumun personele ihtiyacının olması söz konusu olacaktır. ‘’Yeni kamu hizmetlisi’’ olarak atanacağınız hizmet yerinde 6 ay ile 2 yıl arasında geçici olarak çalıştırılır daha sonra başka bir yere atanacak görevinize devam edebilirsiniz. Görevlendirme işleminin ‘’ geçici görev yolluğu ve gündeliği verilmemek kaydıyla’’ yapılması 6245 sayılı harcırah kanunun 24. Maddesine aykırı olmaktadır.
Geçici Görev Yolluğu Ve Gündeliği Hakları
Kamu kurumlarının mevzuatında yer almakta olan geçici görev yolluğu ve gündeliği hakları, her devlet memurunun yararlanabileceği haklardan biridir. Çalıştığı gün, ay ve yıl olarak harcırah kanunun uygulanması gerekmektedir. Yapılan yol masrafları, bagaj ve ikametgah masrafları günlük yol ve yevmiye hakları geçici görev yolluğu mevzuatında yer almaktadır.
Bu alanda verilecek olan hizmet kapsamında kişinin yapacağı görevin belirlenmesi, geçici görev yolluğu ve gündeliğinin verilmesi aynı zamanda görevlendirme işleminin de atamaya yetkili birinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Türk yasaları usulünce eğer görevlendirme yasaları bu unsurlara tabii tutulmamışsa, 60 gün içerisinde dava açılabilmektedir.
Geçici Görev Yolluğu Ve Gündeliği Davası Nasıl açılır?
Ceza infaz memuru olarak geçici bir yerde çalışma görevine gönderilmeniz sonucunda masraflarınız karşılanmamış ise dava açma hakkına sahip olursunuz. Bunun için ilk olarak;
Görev yerinin ve süresinin belli olması, belge ve delilere sahip olunması gerekmektedir.
Kurumun hizmet verdiğine dair bir belge bulunmalıdır.
Kişinin yaptığı görev belgelendirilmelidir.
Geçici çalışma alanında yolluk ve gündeliğin verilmediğine dair mevzuat karşılaştırılması yapılmalıdır.
Daha sonra belgelerin oluşturulmasıyla birlikte, iş yerinin çalışma şartları da göz önünde bulundurularak dava açılabilmekte, ceza infaz memurunun çalışma karşılığında alamadığı ödemeler talep edilerek, yasalar önünde takip edilebilmektedir.
Geçici Ceza İnfaz Memuru Yolluksuz Çalışma Davası Nerede Açılmalıdır?
Geçici olarak ceza infaz memuru olarak şehir içinde ya da şehir dışında bir bölgede çalıştırılmış ve size ödenmesi gereken masrafları alamamışsanız, öncelikle çalıştığınız kurumun ikamet ettiği adresin bulunduğu mahkemeye dava açmanız gerekmektedir. Dilekçe hazırladıktan sonra, belgelerinizle birlikte geçici ceza infaz memuru yolluklu çalışma, harcırah haklarının karşılık bulması için Türkiye kanunlarından yararlanabilir, hakkınızı almak için bir avukatla görüşerek karşılanmamış olan masrafların ödenmesi talebinde bulunabilirsiniz. Göreviniz süresince yolluğunuzun ve gündeliğinizin verilmediğine dair belgelerinizi mahkemeye sunarak, idare mahkemesinde dava açabilirsiniz. Memuriyetinizi yaptığınız adresi kapsayan idare mahkemesine, belgeler ve dilekçelerle başvuru yaparak süreci başlatmanız gerekmektedir.
Geçici Ceza İnfaz Memuru Harcırah Dava Kararnamesi
İdare mahkemesine başvuru yapmadan önce hazırlanması gereken Türkiye Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurulu kararnamesinin hazırlanması şartlı bulunmaktadır. Geçici ceza infaz memuru harcırah dava kararnamesinin hazırlanması ve başvuru için kullanılması için belli başlı kurallar olduğu gibi bu aşamada bir avukat danışmanlığına da yer verilmesi sonuç için önemli olabilmektedir.
Kararnamenin hazırlanması, mahkemeye ya da ilgili kuruma iletilmesi için Türkiye Meclisi Kamu Denetçiliği kuruluna uygun kararname hazırlanması ve harcırah kanunu çerçevesinde taleplerin belirtilmesi önemlidir. İddia ve talepleri adalet bakanlığı çerçevesi üzerinde değerlendirecek şekilde, vekil, temsili aynı zamanda konuya dair idarenin de bildirilmesi son derece önemlidir.
Geçici Ceza İnfaz Memuru Harcırah Kararname Örneği

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ( OMBUDSMANLIK)

SAYI : 18745356-101.07.04-E 1054
BAŞVURU NO : 2017/10571
KARAR TARİHİ : 22/01/2018

TASVİYE KARARI
BAŞVURAN :

BAŞVURAN VEKİLİ/ TEMSİLCİSİ :
BAŞVURUYA KONU İDARE : Adalet Bakanlığı
BAŞVURUNUN KONUSU : Geçici görev harcırahı ödenmesi talebi
BAŞVURU TARİHİ : 8. 8. 2017
BAŞVURANIN İDDİA VE TALEPERİ
Kurumunuza 08/08/ 2017 tarihinde yapılan başvuruda, başvuran özetle Afyon E Tipi Ceza İnfaz Kurumunda infaz koruma memuru olarak görev yapmakta iken, geçici olarak Adalet Bakanlığı merkez teşkilatında görevlendirildiğini belirterek 6245 sayılı harcurah kanununun 14. 39 ve 42 nci maddeleri gereğince kendisine geçici görev yolluğu ödenmesi talebiyle kurumumuza başvurmuştur.
İDARENİN BAŞVURUTA İLİŞKİN AÇIKLAMALARI
Kurumumuzun 18/ 10/ 2017 tarihli ve E 12528 sayılı bilgi- belge isteme yazısına cevaben gönderilen Adalet Bakanlığının 13/12/2017 tarihli ve E.2077/ 1622858 sayılı yazısında özetle başvurunun reddi gerektiğini savunmuştur.
KARAR : Kurumumuzca yapılan değerlendirme neticesinde Afyon E Tipi Ceza İnfaz Kurumunda infaz koruma memuru olarak görev yapmakta iken , Adalet Bakanlığı merkez teşkilatında görevlendirilen başvuranın görevlendirilme süresi esas alınarak yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ve açıklamalar çerçevesinde geçici görev yolluğu ödenmesi gerektiği yönünde idareye tavsiyede bulunmak gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.
Ceza İnfaz Koruma Memurunun Geçici Görevlendirme ve Yolluk Alma Hakkı Avukatı
Geçici olarak görevlendirilmekte olan Ceza infaz koruma memurunun, idare mahkemesine başvuru hakkının değerlendirilmesi ve dilekçe hazırlanması için idare üzerine uzmanlaşmış bir avukatın danışmanlığından yararlanması, davanın olumlu yönde sonuçlanmasına fayda sağlayabilmektedir. Ceza infaz koruma eğitimi, yolluk ve gündelik hakları için hukuk danışmanlığı büromuzdan yararlanarak haklarınızla ilgili bilgi alabilir, dava sürecinde destek alabilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bilgi İçin Ara