MakaleDanıştay’ın Polis Öğrencilerine Emsal Kararı

3 Mart 20200

DANIŞTAY’IN POLİS ÖĞRENCİLERİNE EMSAL TEŞKİL EDECEK KARARI VE BU KARARIN UYGULANMASI

Danıştay Sekizinci Dairesi 06.11.2019 tarihinde güncel ve statü hukukunu net ortaya koyan bir karar imza atmıştır. Danıştay kararının değerlendirme kısmını inceleyecek olur isek :

  ”Emniyet teşkilatı sağlık şartları yönetmeliğinin 13. maddesinde EK-3’te belirtilen hastalık branşlarının sınıflandırılmasındaki A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıyan öğrencilerin emniyet hizmetleri sınıfına hak kazandığı açıktır.

Bu durumda, öğrenci adaylarında aranan Ek 3’te belirtilen hastalık branşlarının sınıflandırılmasındaki A dilimi sağlık şartlarını taşımadığından bahisle kesin kaydı yapılan davacı hakkındaki tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.’’

Bu durumda ‘’öğrenci adayları ‘’; KPSS’den yeterli puanı alıp başvuru yapan adayları, ‘’öğrenci’’ ise; Öğrenci adaylarından sağlık kurulu raporları, Daire Başkanlığınca öğrenci olur şeklinde onaylananlardan eğitim öğretim kurumlarınca kesin kaydı yapılanları ifade etmektedir. Öğrenci adayları ETSŞY’nin 9. Maddesine göre A dilimi sağlık şartlarını sağlamak zorunda iken öğrencilerin A-B ve C dilimi sağlık şartlarını tamamlamaları gerekmektedir.

Danıştay’ın son içtihadı polis öğrencilerine ve bilhassa Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) öğrencilerine umut olmuştur. Şöyle ki; POMEM öğrencileri öncelikle ön sağlık testlerine girmektedirler. Ön sağlık testlerinde tüm beden taramaları yapılıp varsa ameliyat geçmişi sorgulanmaktadır. Ardından ön sağlık testine giren adaylar hakkında görevli doktor ‘’POMEM Öğrenci Adayı Olur’’ veya ‘’POMEM Öğrenci Adayı Olamaz’’ şeklinde karar vermektedir. POMEM öğrenci adayı olur kararı verilen adaylar fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı aşamalarına geçmektedirler. Sınav aşamalarını başarı ile tamamlayan POMEM öğrenci adayları intibak eğitimine tabii tutulup intibak eğitimi süresince Sağlık Komisyonu’nun incelenmesini talep ettiği sağlık kontrollerinin ile birlikte güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları tamamlanmaktadır. Tüm bu aşamaları başarı ile geçen adaylar noterde yüklenme senedi imzalatılması ile birlikte intibak eğitimi tamamlanmış olup öğrenci olarak kesin kayıtları yapılmaktadır. Yüklenme senedi ile birlikte kesin kaydın yapılması zorunluluktur, polis okulunun kayıt erteleme gibi bir hakkı bulunmamaktadır. Bu durumda yüklenme senedi imzalayan adaylar artık öğrencilik statüsüne geçmiş bulunmaktadır.

İdare hukuku bir statü hukukudur. Zira idare hukuku kuralları, karşımıza genellikle hukuk düzenine yeni bir kural getiren, mevcut kuralı değiştiren ya da ortadan kaldıran tasarruflar olarak ortaya çıkar. Bu kuralların hukuk düzeninde yarattıkları hukuki durumlar; genel, soyut, sürekli ve kişilikdışı hukuki durumlardır. İşte genel normlarla düzenlenen bu genel, soyut, sürekli ve kişilikdışı hukuki durumlara statü adı verilmektedir. Polis öğrencilerinin yüklenme senedi imzalatılarak intibak sonrası eğitime tabii tutulması öğrencilik statüsünü kazandığı anlamına gelmektedir. O halde A dilimi sağlık şartlarını taşımadığından bahisle POMEM öğrencisi olamayacağı yönünde verilen kararlarda hukuka uyarlılık bulunmamaktadır.

PAEM öğrencileri için ise durum hemen hemen aynıdır. PAEM öğrencilerinin de ön sağlık testlerini tamamlamalarının ardından intibak döneminin bitmesiyle birlikte kesin kayıtlarının yapılması gerekmektedir. İntibak eğitimini tamamlayıp eğitime devam eden adayların eğitim sırasında A dilimi Sağlık Şartlarını taşımadığından bahisle ilişiklerinin kesilmesi kazanılmış haklarının ihlali sonucunu doğurmaktadır ki bu durum hukuka açıkça aykırıdır.

Sonuç olarak polis öğrenci adaylarının intibak eğitimini tamamlamasının akabinde noterden yüklenme senedi imzalamalarıyla birlikte öğrencilik statüsüne hak kazanmış bulunmaktadırlar. Bu durumda öğrenciler A-B ve C dilimi sağlık dilimlerinden yararlanabileceklerdir. Yönetmelikteki ve mahkeme kararlarındaki bu düzensizlik Danıştay’ın işbu kararının uygulanmasıyla giderilebilecektir.

EMSAL KARAR- PMYO

(GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

PMYO / POMEM / PAEM Mülakat Elemeleri ve İdari Yargı Süreci Bilgi Al

Pomem Güvenlik Soruşturması ve Mülakat Bilgi Al

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bilgi İçin Ara