Makaleİdare Hukuku

15 Şubat 20200
  • İdare hukuku kamu yararına oluşturulmuş titizlikle incelenmesi gereken bir daldır. Bildiğimiz üzere kamuya tanınmış bazı üstünlükler vardır. Bu üstünlüklerin bazı kanunlar ile yaşayan bireylere karşı da dengelenmesi, düzenlemesi gerekir. Bu dengelemeyi idare hukuku yapar. Kamudaki idari kurumların görevlerini, sorumluluklarını ayrıntılı bir biçimde ele alır.
  • Hangi Kurumlar İdare Hukuku Kapsamına Girmez?

İdare Hukuku kapsamına yalnızca kamu kurumları girer. Belediyeleri buna örnek olarak gösterebilmek mümkündür. Bunun dışında kalan özel şirketler asla idare hukuku kapsamında değerlendirilemez. Vakıflar ve dernekler de bu kategoride ele alınmaz. İdare hukukunda, idarelerin işleyişi de yasalara tabidir. Bu sayede düzenlemeler yapılır, açılan davalardaki kararlar da bu yasalar bağlı olarak sonuçlanır.

  • İptal Davası Nedir?

İptal davaları, İdare Hukuku altında açılan bir dava çeşididir. Bu dava, hukuk kurallarına aykırı yanlış bir idari karara karşı olarak açılır. Bu yanlış verilmiş kararların iptalinde büyük rol oynar. İdarenin kani kamu kuruluşlarının hukuk kurallarına aykırı işlem yapmasının büyük ölçüde önüne geçer. Kamu kurumlarını hukuk düzeninde ele alır. Buna göre düzenler. Geçmişe dönük verilmiş haksız bir kararı ortadan kaldırır. İptal davalarında, bahsedilen konu tüm ayrıntıları ile incelenir. Bu incelemeler neticesinde herhangi bir hukuksuzluk, kanunlara aykırılık saptandığı takdirde geçmişte uygulanmış olan işlem iptal edilir. İdare Hukuku kategorisi altında en sık açılan davalardan birisi iptal davasıdır. Bir nevi denetimdir de denebilir. Kamununyerine getirdiği işlere karşı bir denetim unsurudur.

  • Kentsel Dönüşüm Hukuku ve İptal Davaları Nedir?

Kentsel dönüşüm pek çok vatandaşımızın evine, mahallesine kadar geldi. Bu konuda herhangi bir açıdan muzdarip olan vatandaşların haklarını Kentsel dönüşüm hukuku ve iptal davaları ile aramaları mümkün. Kentsel dönüşüm konusunda bazı verilmiş kararların iptalleri büyük ölçüde bu davalara dayanır. Bahsedilen kamu yararı kavramı bu noktada daha belirgindir.

Tam Yargı Davaları Nedir?

Bazı gerçekleştirilen eylemler insanların kişilik haklarına zarar verebilir. Bu zararın giderilmesinde başvurulacak tek ve etkili yöntem ise tam yargı davalarıdır. Tam yargı davaları da İdare Hukuku başlığında incelenir. Bir hak ihlal edilmiş ise, kişi gerek maddi gerek ise manevi olarak zarar görmüşse bu davaları açmak da en büyük haktır. Hukuka aykırı bazı idari işlemler, sözleşmeler bunun en büyük kanıtıdır. Tazminat davaları ve geri alma davaları da bu alt başlık altında incelenir, tam yargı davalarının bir alt kolu olarak karşımıza çıkar. Tam yargı davaları verilmiş zarar verici kararların bir nevi tamiri niteliği taşır.

  • İdare Hukuku Altındaki Diğer Dava Çeşitleri Nelerdir?

İdare Hukuku dalı altında incelenebilecek pek çok dava çeşidi daha bulunur. Belediye cezalarına karşı açılan iptal davaları, Devletin Özel Mülkiyetindeki Taşınmazlar İçin Düzenlenen Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesinin İptali Davaları da en sık başvurulan yollar arasındadır. İdari sözleşmelerin sebep olduğu iki taraf arasındaki anlaşmazlıklar da bu hukuk dalı altında incelenir.

  • İdare Mahkemesi Yargılamayı Nasıl Yapar?

İdare hukuku davalarına idare mahkemesi bakar. İdare mahkemeleri yazılı kanunlara göre yargılamasını yapar. Evraklar, sözleşmeler açılan bu davaların yargı aşamasında büyük önem taşır. Çünkü bu belgeler ilgili merciler tarafından büyük bir titizlik ve çalışma ile izlenir, gözlemlenir. Dava açtıktan sonra bu belgelerin büyük bir özenle saklanması büyük önem taşır bu sebeple. Çünkü mahkeme sizden bunları talep edebilir. Mahkemenin kararında bu belgeler önemli bir yapı taşı olacaktır. İdare Hukuku davalarında tanıklar, şahitler dinlenmez. Karara yazılı belgeler üzerinden varılır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bilgi İçin Ara