MakalePolis, Asker ve Memur Hukuku

15 Şubat 20200

Polis, Asker ve Memur Hukuku

İdare hukuku alanında yer alan polis, asker ve memur hukuku işlemlerin ve eylemlerin sınırlarını belirleyen önemli kanun yasalarının toplandığı çatıdır. Devletin herhangi bir idare bölümünde çalışmakta olan memurun, idari kanuna göre hareket etmesi ve kanunlara uyması zorunludur. İdare çalışanlarının T. C Anayasasında işlem ve eylemlerinin devlete zarar vermeye yönelik olası sonuçlarında dava açılabilmektedir.

İdare Hukuku Nedir?

İdare hukuku alanında yer alan bütün birimler, devlete bağlı olan memur vasfı bulunan kişilere uygulanabilmektedir. İdare hukuku kapsamında, polis, asker ve memur hukuku arşiv araştırmalarının yapıldığı aynı zamanda güvenlik soruşturmalarının da yapıldığı alanları da kapsamaktadır. Bu alanda yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunan kişiler, kolluk kuvvetleri tarafından aranan, istihbarat ünitelerinde ilişi olanlar gibi birçok alanda soruşturma yapılma hakkına sahip olunabilmektedir. Devletin birimlerinden birinde çalışmak, devlete karşı gelebilecek davranışların olmamasını gerektirmekte bunların olması halinde, devlet tarafından tazminat davası açılabilmektedir. Memur vasfı olan her vatandaşın, belli başlı sorumlulukları yerine getirmesi son derece önemlidir.

İdari Eylemler Ve İşlemler Nelerdir?

Polis, asker ve memur hukuku, devletin her birimine kolay bir şekilde erişim sağlayan çalışanların kanunsuz işler yapmasına karşın açılan davaları konu almaktadır. Bu alanda yetki, şekil, sebep ve amaç göz önünde bulundurularak dört ana başlıkta eylemler ve işlemler yargıya tabii tutulabilmektedir. Bu eylemler ve işlemler sırasıyla şu şekilde yer alır.

  • Kanunsuz emrin uygulanması
  • Grev yapmak
  • Siyasi partiye üye olmak
  • Olağanüstü hallerde amirlerin emrine uymamak
  • Atatürk aleyhine işlenen suçlara karışmak

Gibi birçok devlet dairesinde uygulanmakta olan davalar idari suçlar alanına girebilmektedir. Özellikle devletle ilişkili olunan bu alanlarda, kanunsuz emrin uygulanması yasası, asker ve polislerin ceza almasına neden olabilecek suçlardır.

Devlet Memurunun Kademe İlerleme Durdurma Cezası

Disiplin cezası olarak kanunda yer alan devlet memurunun kademe ilerleme durdurma cezası, memurluk görevinin disiplinli bir şekilde yapılmaması sonucunda açılabilen ceza davalarıdır. Bu davada, memurun mazeretsiz ve kesintisiz 3 ile 9 gün arasında işe gelmemesi, kamu işlerinde menfaat sağlanması, ticari faaliyetlerde bulunmak ve mesleki titrini kullanmak. Dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımında bulunmak, üstlerine ve astlarına küçük düşürücü davranışlarda bulunmak, sahte evrak ve rapor düzenlemek gibi birçok yasaya karşı gelecek suç maddesi bulunmaktadır. Polis, asker ve memur hukuku alanına giren bu cezalar, kişiler ve kurumlar tarafından tazminat davası olarak mahkemeye taşınma hakkına da sahiptir.

Polis, Asker ve Memurun Kişisel Kusuru

Kamu görevlisinin zarar verici ve kusurlu davranışı sonucunda ceza uygulaması hükmü devreye girebilmektedir. Özellikle polis, asker ve memur hukuku kapsamında, devletin her bir birimini ve vatandaşını korumayla yükümlü bu kişilerce işlenecek suçlar, iş hayatının sonlandırılmasına kadar gidebilmektedir.

Kamu görevlisinin görevini kötüye kullanması, yargı kararlarına uymaması ve görevini tehdit malzemesi olarak kullanması gibi durumlar yaşandığında, kişisel kusur bağlamında tazminat davası açılabilmektedir. Dava sonucunda idarenin de tazminat ödemesi gerekebileceği gibi kamu görevlisi de rücu edebilmektedir. Türkiye idare hukuku gereğince, devlete karşı gelecek hareketlerde bulunmak, suç teşkil etmek ve görevi kötüye kullanmak da bu alanı kapsamaktadır.

İdare Hukuku Avukatı

Devletin birimlerinde çalışan memurların dava haklarını bilmeleri ve bu alandaki kanunları inceleyebilmeleri için idare hukuku avukatına ihtiyaçları olacaktır. Devlete karşı açılan memur davalarında, avukat dosyaların düzenlenmesi, belgelerin hazırlanması ve aynı zamanda idare mahkemede müvekkilin savunulması görevini üstlenmektedir. İdare hukuku avukatı polis, asker ve memurların haklarını çok iyi bilmeli, bu alanda uzman olmalıdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bilgi İçin Ara