MakalePOLİS OKULU ELEMELERİ VE ANKSİYETE

16 Nisan 20200
POMEM-PMYO-PAEM ve Anksiyete Engeli

Polislik mesleği oldukça sabır isteyen, çaba isteyen ve herkesin yapamayacağı
zorlukta bir meslektir. Bir kişinin polis olabilmesi için öncelikle Polis Akademisi
tarafından ilan edilen niteliklerde olması, sınav aşamalarını tamamlaması ve Polis
Akademisi tarafından açıklanan alıma göre başarı sıralamasına girmesi
gerekmektedir.

Başarılı kabul edilen adaylar POMEM (Polis Meslek Eğitim
Merkezi), PAEM (Polis Amirleri Eğitim Merkezi) ve PMYO (Polis Meslek Yüksek
Okulu) başarı listelerine göre okullara yerleştirilir.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları
Yönetmeliği gereğince adayların belli sağlık şartlarında olmaları gerekir. Bu
şartların arasında adayların en çok elendiği hastalıkların başında anksiyete
gelmektedir.

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nin Ruh ve Sinir
Hastalıkları Başlıklı bölümünde kişilik bozuklukları ve geçirilmiş nevrotik
bozukluklar kapsamında anksiyetenin polis öğrencisi olmaya engel bir rahatsızlık
olup olmadığını kısaca anlatacağız.

Anksiyete;

organizma için tehlike içeren tanımlanabilir ya da tanımlanamaz bir
durum karşısında yaşanan, endişe duygusu ve birlikte eşlik eden bedensel uyarılma
belirtileri ile karakterizedir.
Anksiyete bedenin strese karşı verdiği doğal bir tepkidir. Neyin geleceğine dair
duyduğumuz endişedir.
Anksiyetenin bir ruhsal hastalık belirtisi olması için verilen uyarıya şiddet ya da
süre olarak uygunsuz bir yanıt olması, sık tekrarlanması ve kişinin mesleki ve
sosyal açıdan işlevselliğini bozuyor olması gerekmektedir.
Anksiyete halinde olmanın belirtileri;

1. Kontrol edilemeyen endişe hali
2. Sinirlilik artışı
3. Uykuya dalamama
4. Dikkat bozukluğu
5. Konsantrasyon güçlüğü

En yaygın belirtisi; genel huzursuzluk ve endişe halidir. En belirgin ruhsal belirtisi;
kişi sürekli olarak kötü bir haber alacakmış hissi olmasıdır. Devamlı bir endişe
duyma durumu; korku durumu, sıkıntı basması sonucu kaşıntının da çoğalması ve
insanlarla uzun süreli beraber kalamama durumu gözlemlenir. Sıkıntıya bağlı
gergin yüz ifadesi en çok görülen etkileridir.

 3 aşaması bulunmaktadır.

 

Minimal, hafif düzey ve orta düzey
Aşağıda verilen sorulara vereceğiniz cevaplar ile test edilebilir.
1) Kontrolü kaybetme korkusu yaşıyor musunuz?
2) Korkuya kapılma duygusu yaşıyor musunuz?
3) Sinirlilik hali oluyor mu?
4) Sıcak/ateş basmaları oluyor mu?
5) Dehşete kapılma yaşıyor musunuz?
6) Ellerde titreme oluyor mu?
7) Mide_ hazımsızlık ya da rahatsızlık hissi yaşıyor musunuz?
8) Terleme yaşıyor musunuz?
9) Ölüm korkusu yaşıyor musunuz?
10) Baygınlık yaşıyor musunuz?
11) Boğuluyormuş gibi olma duygusu yaşıyor musunuz?
12) Dengeyi kaybetme korkusu yaşıyor musunuz?
13) Gevşeyememe duygusu yaşıyor musunuz?
14) Bacaklarda halsizlik ve titreme yaşıyor musunuz?
15) Bedeninizin herhangi bir yerinde uyuşma veya karıncalanma yaşıyor musunuz?
16) Kalp çarpıntısı yaşıyor musunuz?
17) Yüz kızarması oluyor mu?
18) Nefes almada güçlük yaşıyor musunuz?
19) Baş dönmesi veya sersemlik yaşıyor musunuz?
20) Çok kötü şeyler olacak korkusu yaşıyor musunuz?
( 0_7 cevaplarda ) minimal düzeyde anksiyete belirtileri
(8_15 cevaplarda )hafif düzeyde anksiyete belirtileri

(16_20 cevaplarda) orta düzeyde anksiyete belirtileri

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği kapsamında anksiyete polis öğrencisi
olmaya engel bir hastalık olarak belirtilmiştir. Ancak hastalığın hangi aşamalarının
engel olup hangi aşamalarının engel olmadığı yönünde bir ayrım yapılmamıştır. Bu
sebeple POMEM,PAEM ve PMYO adaylarına yapılan sağlık kontrollerinde
anksiyete rahatsızlığı tespit edildiği takdirde adayların okullardan ilişiği
sorgulanmaksızın kesilmektedir.

Uluslararası anlaşmaların, anayasaların, kanunların ve yönetmeliklerin temeli
toplumsal düzenin sağlanması ve insanların huzur ve refah içerisinde yaşamalarının
sağlanmasıdır. Bununla birlikte değerlendirecek olursak yazılı kuralların amacı
vatandaşı kısıtlamak değil daha iyi şartlarda yaşamalarını sağlamaktır. Bu sebeple
devlet yapmış olduğu düzenlemeler ile bireylerin hak ve özgürlüklerini ihlal
etmeden toplumun daha iyi şartlarda yaşaması içindir.
Bu nedenle uluslararası anlaşmalar, anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelikler
toplumun ihtiyacını karşılayamadığı takdirde bazen kısmi olarak bazen de
bütünüyle değişikliğe uğramaktadırlar. Sadece sağlık yönetmeliği kapsamında
düşünecek olur isek yönetmelik yetersiz kaldığı konular sebebiyle sık sık
değişikliğe uğramıştır. Bu yüzden bugün polis okulu öğrencisi olmaya engel olan
bir rahatsızlık ilerde polis öğrencisi olmaya engel teşkil etmeyebileceği gibi bugün
engel sayılmayan bir rahatsızlık ilerde değişecek bir yönetmelik ile engel kabul
edilebilir.

Polis adaylarının Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği kapsamında
değerlendirilmesinin amacı; sağlıklı adayların eğitime alınmaları ve eğitim
sırasında herhangi bir fiziksel veya psikolojik sağlık sorunu yaşamamalarıdır. Bu
durumda belirlenen sağlık şartlarının adaylarda eğitim sırasında ve polis
memurluğu görevinde olumsuz etkisi olup olmayacağının değerlendirilmesi
gerekmektedir.

Kanımızca bu yönetmelikte hastalığın dereceleri yönünden bir ayrıma gidilmemiş
olması açıkça hatalıdır. Diğer sağlık şartlarını göz önünde bulundurduğumuzda her
hastalığın derecesi için ayrımlara gidilmiş ve polis öğrencisi olmaya engel olup
olmadığı belirtilmiştir. Örneğin hemanjiyom isimli rahatsızlık 03.01.2018 tarihli
Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği kapsamında engel kabul edilmekte
iken 29.09.2019 tarihli değişiklik ile iki santimetreye kadar olan hemanjiyomlar
sağlam kabul edilmiş iki santimetrenin üzeri değerler engel sayılmıştır.

Burada yaptığımız açıklamalar ve tarafımızca yapılan araştırmalar çerçevesinde
minimal düzeyde ve hafif düzeyde olan anksiyete rahatsızlıkları polis adaylarının
eğitimlerini tamamlamalarına engel teşkil etmeyecektir ve bu adaylar polis
okullarına kabul edilmelidirler.

AV.MELİH DEMİRER 


ASLIHAN CAMBAZ

Hipnoterapist  Yazar

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bilgi İçin Ara