MakalePomem 26. Dönem Sınav Sonucuna İtiraz

30 Nisan 20205
26. Dönem Mülakat Elemeleri ve İdari Yargı Süreci

 

26. Dönem Pomem sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte başarısız sayılan adaylardan
tarafımıza pek çok başvuru gelmektedir. Bu nedenle bu yazımızda sınav sonuçlarına itiraz
usulünden bahsedeceğiz.

Pomem adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının % 25’i,
fiziki yeterlilik sınavı puanının % 25’i ve mülakat sınavı puanının % 50’sinin toplamıdır. Polis
Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) başvuru yapan adayların mülakat sınavında aldığı puan
başarı sıralaması için büyük önem arz etmektedir. Pomem giriş yönetmeliğine göre mülakat
sınavında;

a) Adayların her birinden, Genel Müdürlükçe belirlenecek konuların yazılı olduğu kartlardan
birisini çekmeleri istenir ve çektikleri konu ile ilgili konuşma yapmaları sağlanır. Her bir adaya
konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için eşit süre verilir. Mülakat sınavında
adayların; Konu Hakkında Bilgi Düzeyi, Kendisinden İstenileni Kavrama, Kendine Güven
Duyma ve Sözlü İfade Becerisi olmak üzere dört (4) ayrı kritere göre değerlendirmesi yapılır.

b) Değerlendirme, her bir kriter için 15’er puan olmak üzere toplam 60 puan üzerinden
EK-1’deki Değerlendirme Formu’na işlenerek yapılır. Komisyon üyelerinden her biri bir kriteri
değerlendirir. Adayın mülakat puanı; komisyon üyelerinin vermiş oldukları puanların
toplamından oluşur.

Buna göre yukarıda belirttiğimiz başarılı sıralaması yapılırken pomem mülakat puanları büyük
önem taşımaktadır. 26. Dönem Pomem mülakatına giren adaylardan başarılı kabul
edilmeyenlerin sonuçlara karşı dava açması mümkündür. Şöyle ki; diğer idari işlemlerde
olduğu gibi sözlü sınavların da yetki, şekil, sebep, amaç ve konu unsurlarında hukuka
aykırılıkların olma ihtimali vardır ve sınavlar da yargısal denetime açıktır.
Sözlü sınavların yapılış usulünde görülebilecek bazı hukuka aykırılık halleri nelerdir?

1. Sınav Komisyonunun Usulüne Uygun Oluşturulmaması

Sınav komisyonunun usulüne uygun olarak oluşturulmamasını Danıştay, sınavın
esasını etkileyen aslî şekil kuralı ihlali olarak kabul etmiş ve işlemin iptaline karar
vermiştir.

2. Adaylara Fırsat Tanınmaması

Sözlü sınav yapılırken öncelikli olarak adaylara soruları cevaplayabilme fırsatının
verilmesi gerekir. Bu noktada iki hususa değinilebilir. Birincisi, sınav sırasında adaylara
savunma fırsatının (soruları cevaplayabilme fırsatı) verilmesi; ikincisi, sınav sırasında
adayın konsantrasyonunu bozucu durumların ortadan kaldırılması hususudur.

3. Sınavın Ses ve Görüntü Kaydının Alınmaması

Danıştay’ın birçok kararında sözlü olarak yapılan sınavlara ait yazılı delil bulunamadığı
için delil tespiti yapılamayacağı, dolayısıyla bu sınavların denetlenemeyeceği
belirtilmektedir.

4. Sınav Soru ve Cevaplarının Önceden Hazırlanarak Tutanağa Bağlanmaması

Sözlü sınavlara ilişkin hukuka aykırılıkların bir diğeri, sınavlarda adaylara farklı sorular
sorularak ayrımcılık yapıldığı ve sınavlarda sorulan sorular ve bunlara verilen cevaplar
tutanağa geçmediği için etkin ve verimli yargısal denetimin yapılamadığı hususudur.
Sözlü sınav öncesinde adaylara sorulacak soruların ve yanıtlarının sınav komisyonunca
belirlenmesi, böylece sözlü sınav öncesinde adaylara yöneltilebilecek soruların ve
yanıtlarının hazırlanmış olması gerekmektedir. Sınav sırasında, adaylara hazırlanmış
olan bu sorulardan kura yöntemiyle belirlenenlerin sorulacağı tabiidir.
Danıştay’ın emsal içtihatlarında adayın sözlü sınavda başarısız sayılmasına ilişkin
işlemde, sınav öncesinde soruların ve yanıtlarının hazırlanmamış olması, sözlü sınavın
sesli ve görüntülü kayıt yapılmak suretiyle gerçekleştirilmemesi, ayrıca komisyon
üyelerince takdir edilen notun gerekçeleriyle ortaya konulmaması nedenleriyle
başarısız sayılma işinin hukuka uygun bulunmadığına karar vermiştir.

Kuşkusuz, sözlü sınavların elektronik ortamda görüntülü ve /veya sesli olarak kayıt altına
alınarak etkin ve verimli bir yargısal denetimin yapılması, hukuk devleti ilkesinin hayata
geçirilmesi açısından son derece önemlidir. Sözlü sınavların yargısal denetimi için gerekli tüm
unsurların oluşturulmasını sağlamak hukuka bağlı idarenin görevidir.
Anayasanın 125.maddesine göre, “yargı yetkisi idari eylem ve işlemlerin hukuka
uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır…(İdarenin) takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı
verilemez”. Genel kabul gören görüşe göre, “açık takdir hatası” ve “ölçülülük ilkesine
aykırılık” hali dışında idarenin yetkisi denetlenmemelidir.

26. Dönem Pomem sonucunda başarısız kabul edilen adaylar ne yapmalıdır?

Pomem mülakat sonucuna itiraz edilemez. Ancak dava açmak mümkündür. Bu sebeple
Pomem sınav sonuçlarına idari dava açmak zorunlu ve tek yoldur. Anayasamızın 125.
maddesinde; “İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.” şeklindeki
emredici hükme yer verilmiştir. Anılan 125. maddedeki yargı yolunun açık olması ile ifade
edilmek istenen sadece şekli olarak bu yolun tanınmış olması değil, aynı zamanda etkili bir
denetimin sağlanmasıdır. Bu nedenle sözlü sınavda başarısız sayılma işleminin de tüm idari
işlemlerin yargısal denetiminde olduğu gibi yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden
yargısal denetiminin yapılması esastır. İdari işlemin yetki, şekil gibi salt usule ilişkin unsurları
ile sınırlı olarak yapılacak bir yargısal denetim, hukuk devleti ilkesinin sağladığı güvenceyi
temin etmeyecektir.

Pomem 26. Dönem sınavından elenen adayların sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren
altmış gün içerisinde Ankara İdare Mahkemeleri’ne yürütmenin durdurulması istemli iptal
davası açmaları gerekmektedir. Bu süre hak düşürücü süre olup, bu süre zarfında dava
açılmadığı takdirde adayların dava açma hakkı son bulacaktır.

Avukat Melih DEMİRER

5 comments

 • Mustafa

  1 Mayıs 2020 at 11:02

  26.dönemde sözlü mülakatta direk başarısız oldum KPSS puanım 66 spor puanım 80 mülakatta şöyle bi muhabbetimiz oldu ben gözlük kullanıyordum bana gözlük derecemi sordular bende polis olmama engel ama göz lazer ameliyatı olacağımı söyledim onlarda gözü çizdiremiyorsun dediler ben çizdireceğimi herkesin polis okulundayken bile çizdirdiğini söyledim. Ama sınav heyeti bunu bile bilmiyor bu yüzden 70 puan altında verdiğini düşünüyorum. Dava açmış olsam Dosya parası gibi şeyler ne kadar maliyet çıkar Bilgi verir misiniz Ben 1992 doğumluyum Pomem mülakatına gidebilmem için yüksek lisansa başlayıp askerliği tecil ettirdim ve Şubat 2021 de tecilim bitiyor bu yüzden dolayı zor bi durumdayım.

  Reply

 • Onur Bayhan

  1 Mayıs 2020 at 14:47

  Benim sporum 47 saniye kpss 72 mülakatta da pek bişey sorulmadı sorulan şeyler sınırlar komşular hepsini bildim bildiğim halde başarısız yazdı bana nasıl yardımcı olabilirsiniz

  Reply

 • M. Geylani YILDIRIM

  2 Mayıs 2020 at 15:33

  Melih bey merhabalar benim kpss puanım 70 Spor derece puanım 95 ve sözlü mülakatta fena sayılmaz benim sınav sonucum başarısız geldi buna dava açabilirmiyim açtıgımı farzedelim neler degişir bilgi verirmisiniz

  Reply

 • Alican ERKOÇ

  2 Mayıs 2020 at 17:58

  Benimde sözlü mülakatım çok iyi geçmesine rağmen BAŞARISIZ yazısı ile karşılaştım. Benim merak ettiğim şu. Sıralamaya girememiş olsak yine dert etmiycem ama bildiğim kadarıyla BAŞARISIZ yazısını görüyorsan bu şu anlama geliyor. Komisyon sana geçer not olan en düşük notu bile vermemiş. Yani 70 alamamışsın. Bu büyük bir haksızlık. Ben geçen sene 23. Döneme de girdim sınava ve yine sözlü de elendim. Ama geçen sene hatalarımı biliyordum. Mülakatta en az dört tane hatam vardı. Ama bu sefer bu mülakatta tek bir tane bile hatam yoktu gayet güzel geçti ve soruyu da eksiksiz cevapladım Mülakat komisyonunun bana bi hayırlı olsun demediği kalmıştı yani o derece ümitliydim ben. Ama sonuç beden böyle oldu anlamadım. Rabbim herkese hakettiğini versin inşallah. Ve ben bu sefer hakettiğimi düşünüyordum. Gerçek anlamda itiraz edebilmeyi ve sonuç alabilmeyi çok isterim ama. Bunun neredeyse imkansız olduğunu da biliyorum. Ama keşke bi yol olsa..

  Reply

 • Burak

  3 Mayıs 2020 at 02:37

  2 sefer girdiğim pomemde herşey güzel gecmisken başarısız sayiliyorum.Ve gerçekten inanmıyorum.Son sansimdi sonuna kadar hakkımı aramak istiyorum.Yardimci olabilirmisiniz.Lisans erkek.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bilgi İçin Ara