MakalePOMEM SAĞLIK ELEMELERİNDE RAPORU OLUMSUZ GELENLERİN HAKLARI NELERDİR?

10 Ekim 20200

POMEM SAĞLIK ELEMELERİNDE RAPORU OLUMSUZ GELENLERİN HAKLARI NELERDİR?

 

Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitimlerin başlamasının ardından polis öğrencileri belli gruplar halinde sağlık kontrollerinin tamamlanması için tam teşekküllü devlet hastanelerine sevk edilmektedir. Hastaneye sevk edilen adayların tüm beden kontrolleri yapılmakta ve Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği ile Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Kapsamında değerlendirilmektedir.

Öğrenci adaylarına ait giriş raporları ve sağlıkla ilgili diğer belgeleri, sağlık komisyonu tarafından incelenir. Bu inceleme sonucunda; rapordaki laboratuvar ve diğer test yöntemlerinin sonuçları, muayene bulgu ve sonuçları ile teşhis, dilim ve karar arasında çelişki olmayan durumlarda, öğrenci adayı hakkında tek raporla, “Öğrenci Olur” veya “Öğrenci Olamaz” şeklinde kesin karar verilebilir.

Bulgu, teşhis ve dilim yönünden, verilen kararın bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmadığının tespiti halinde; rapor aynı hastaneye iade edilebilir veya öğrenci adayı başka bir tam teşekküllü hastaneye bulgu, teşhis, dilim ve karar ile ilgili sağlık kurulu raporu aldırılmak üzere sevk edilebilir. Sevk edilen hastaneden alınan sağlık kurulu raporundaki veya iade dönüşü gelen giriş raporundaki bulgu, teşhis, dilim ve karara göre öğrenci olup olamayacağına karar verilir. Çelişkili durum devam ediyorsa, giriş raporu veya danışman hastane raporu aynı hastaneye iade edilebilir veya öğrenci adayı hakkında netlik oluşana kadar tam teşekküllü hastaneler (özel hastaneler ile özel veya vakıf üniversitelerine bağlı hastaneler hariç) danışman hastanelerin görüşüne başvurulabilir. Kişinin daha önce rapor almış olduğu hastane danışman hastane olarak belirlenemez. Bulgu, teşhis, dilim ve karar yönünden bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan sağlık kurulu raporuna göre karar verilir.

Sağlık Raporuna İtiraz Mümkün Mü?

 

Hastane tarafından düzenlenen raporunun ‘’Öğrenci Olamaz’’ şeklinde olumsuz gelmesi halinde sağlık raporunda çelişki olduğunu düşünen adaylar ile sağlık incelemesinde hata olduğunu iddia edenler bizzat sağlık kuruluna verilmek üzere bağlı bulunduğu okul müdürlüğüne dilekçe yazarak bu çelişkinin sebebini açık bir şekilde ifade edip danışman hastaneye sevk edilmelerini talep edebilirler.  Ayrıca bu çelişki sağlık kurulu tarafından resen fark edildiği takdirde yukarıda belirttiğimiz üzere danışman hastaneye sevk işlemi bizzat sağlık kurulu tarafından yapılır.

Eğitimden İstifa Etme Hakkı Nedir?

 

Adaylar, intibak eğitiminin herhangi bir aşamasında POMEM Müdürlüğüne yazılı başvuruları ile POMEM’den çıkma isteklerini bildirerek ayrılabilirler. Çıkan adayların geri dönme istekleri kabul edilmez. İntibak süresince POMEM’den çıkan veya çıkarılan adaylar, eğitim-öğretimin başlangıcına kadar yapılan masraflardan sorumlu tutulmazlar. Ancak eğitim döneminin başlamasının ardından yüklenme senedi imzaladıktan sonra çıkarılan adaylar yapılan masraflardan sorumlu tutulurlar.

Polis Okulundan İlişiği Kesilen Adaylar Hangi Aşamada Dava Açabilirler?

 

Sağlık raporu olumsuz olan adayların ilişikleri Sağlık Kurulu kararıyla kesilir. İlişik kesme kararı muhatabına tebliğ edildiği tarihten itibaren adaylar altmış gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde idari işlemin iptali davası açabilirler. Ancak bu dava çok hassas bir nitelikte olup alanında uzman avukatlar tarafından takip edilmesi önemle tavsiye edilir. Davanın olumsuz sonuçlanması durumunda hem Emniyet Genel Müdürlüğü karşı vekalet ücreti talep etmekte hem de eğitim öğretim sürecinde yapılan masraflar öğrencilerden tahsil edilmektedir. Altmış günlük süreyi kaçıran adaylar dava açma haklarını kaybetmektedirler.

Yürütme Durdurma Kararı Nedir?

 

Yürütme durdurma kararı geri dönüşü güç ve imkansız zararlarda söz konusu olan bir karardır. Polis öğrencilerinin eğitim sürecinde ilişiğinin kesilmesi halinde eğitimden mahrum kalacakları ve hak kaybı yaşama ihtimalleri nedeniyle dava yürütme durdurma talepli açılabilmektedir. O halde yürütme durdurma kararı mahkemeden alındığı takdirde öğrenciler eğitimine dava sürecinde devam edebilecekleridir.

Rapora itiraz sürecinden istifa etme hakkına, istifa etmemenin sonuçlarına, idari dava sürecine ve yürütme durdurma kararına ilişkin kısaca değindik. Bu süreç çok hassas bir süreç olmakla birlikte hata kabul etmemektedir. Bu nedenle alacağınız her kararı iyi değerlendirmeli özellikle alanında uzman avukatlara danışmanız gerekmektedir. Buraya kadar izah ettiğimiz bilgilerin tüm adaylara ve ailelerine faydalı olmasını diliyoruz. Sağlıcakla kalın.

Av. Melih DEMİRER

POMEM SAĞLIK ELEMELERİNDE RAPORU OLUMSUZ GELENLERİN HAKLARI NELERDİR?—>

PMYO / POMEM / PAEM Mülakat Elemeleri ve İdari Yargı Süreci —>

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bilgi İçin Ara