MakaleTıp Hukuku

11 Şubat 20200

Hukuk kuralları uygulandığı alanlara göre pek çok kategoriye ayrılır. Tıp hukuku da bunlardan birisidir. Kişilerin mesleklerini layığı ile yerine getirmelerinde büyük rol oynar. Sağlık konusunda yaşanan anlaşmazlıkların, karmaşaların önüne geçer. Hastaların ve hasta yakınlarının haklarını aramalarında da büyük rol oynar.

Hastaya Uygulanan Tedavi Sonrası Karşılaşılan Zararlar!

Sağlık tüm konuların önünde, atlanmaz, hafife alınamaz, hata kabul edilemez bir meslek dalıdır. Doktorlar ise bu tedavilerin başlıca mimarlarıdır. Kişiler hizmet aldıkları sağlık kurumlarında pek çok olumsuzluk ile karşı karşıya kalabilir. Bu hukuksuz durumlara karşı dava açmaları, haklarını aramaları elbette Tıp Hukuku ile mümkün. Tıp Hukuku hastaların yararını gözeten bir dal olarak karşımıza çıkar. Bazı hatalı tıbbi müdahaleler hayatımız boyunca taşıyacağımız gerek fiziki gerek psikolojik hasarlara sebebiyet verir. Cerrahi müdahaleler de bunun başında gelir. Cerrahi müdahaleler bir anlamda ince elenip sık dokunması gereken konulardandır. Son zamanlarda ameliyatlarda içinde sargı bezi unutulan, tampon unutulan hastalara medya haberlerinde rastlamak pek mümkün hale geldi. İşte Tıp Hukuku bu gibi durumlara karşı da sizin haklarınızı korur.

Hasta ve Hekim Arasındaki Tedavi Sözleşmeleri Önemli Bir Unsur!

Hastanelerde uygulanan tedavilerde özellikle de ameliyatlarda hasta ve hekim arasında tedavi sözleşmeleri uygulanır. Özel hastanelerde buna rastlamak da oldukça muhtemeldir. Bu sözleşmelerde yer alan maddelere gerek hekimlerin gerek hastaların uyması gerekir. Burada hastaların tabii hakları da mevcuttur. Bu hakların ve sözleşmede yer alan maddelerin ihlali ile birlikte dava açmak da en doğal haktır. Tıp Hukuku da bunun için vardır. Bu noktada alanında uzman, tıp hukuku hakkında geniş bir vizyona sahip avukat ile çalışmak davacının yararına olacaktır.

Tıp Hukuku Konusunda Açılan Davalar Son Yıllarda Artış Gösterdi!

Geçmiş yıllara bakıldığında insanlar Tıp Hukuku konusunda haklarını aramada böylesine donanımlı değildi. Pek çok kişi hakkını arayabileceği bilgisine bile sahip değildi. Fakat günümüzde insanlar bu konuda daha çok bilinçlendi. Hastalar hastanelerde, sağlık kurumlarında yaşadıkları her türlü olumsuzluğa, haksızlığa karşı da hakkını arar oldu. Bilinçli insanların sayısı günümüzde çoğaldı. İnsanların bu konuda rehber olarak edindiği en önemli kişiler ise elbette ki avukatlar oldu. Çünkü başarılı bir avukat müvekkilini davanın her aşaması ile ilgili bilgilendirmeli, bilinçlendirmelidir.

Hasta, Doktor ve Hastane Arasındaki Uyuşmazlıkları Çözümü Artık Zor Değil!

Ülkemizde her durum, her husus yasalara, kanunlara bağlı olarak işler. Hukuk bu konuda oldukça önemli bir yapı taşıdır. Hukuk olmadan hak aramak mümkün değildir. Tıp Hukuku, hasta, doktor ve hastane arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesinde oldukça mühimdir. Tıp hukuku sayesinde hak aranabilir, konu yargıya taşınabilir. Yargı merciinin ise en doğru en hakikatli kararı vereceği kesindir. Standartlara uygun bir müdahale karşısında oluşabilecek olumsuz durumlara komplikasyon adı verilir. Komplikasyon durumları sağlık çalışanlarının elinde olan bir durum değildir. Komplikasyon sağlık çalışanlarının dışında gelişebilen bir durumdur.

Tıbbi Malpraktis Nedir?

Komplikasyonların tam tersi bir durum tıbbi malpraktisde mevcuttur. Ortada hekimden veya hastaneden kaynaklı bir mağduriyet var ise bu malpraktisdir. Doktorun deneyimsizliği, mesleki bilgi açısından yetersizliği veya gerekli özeni göstermemesi buna sebep olabilir. Böyle bir durumla karşılaşan hastalar alanında deneyimli bir avukata başvurarak davasını kolaylıkla açabilir. Hakkını arayabilir. Komplikasyondan oldukça farklı bir durumdur. Komplikasyon doktorun kontrolünde gelişen bir olay değildir fakat tıbbi malpraktis tamamen doktorun kontrolünde yaşanmış bir olaydır. Medyada çıkan haberler de bu konuda daha çok bilinçlenmemizi bize sağlamıştır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bilgi İçin Ara