MakaleVergi Hukuku

8 Nisan 20200
Vergi Hukuku

Vergi Hukuku

Kamu hukuku alanında yer almakta olan vergi hukuku, devlet ve devletin kendi vatandaşı üzerindeki mali gelir birimlerinin düzenlenmesi için yasaların yer aldığı alanlardan biridir. Kamu hukuku alanında yer almakta olan vergi yasaları, birey haklarını ve devletin birey üzerindeki haklarını ortak bir paydada buluşturmayı amaçlar, adaletli bir şekilde dağılım yapılmasına vesile olur.

Vergi Hukuku Nedir?

Vergi hukuku, kamu hukuku dallarından biri olarak devletin mali idaresini ve faaliyetlerini inceleyen, vatandaş ile devlet arasındaki adaletli dağılımın oluşmasını sağlayan Türkiye yasalarından biridir. İdari mahkeme üzerinden açılan davaların kontrol edilmesi aynı zamanda yürütülmesi gereken vergi davaları, vergi uyuşmazlığından kaynaklı açılan davalardır.

Anayasa mahkemesi üzerinden yürütülen, kararı belirlenen ve aynı zamanda kişi ya da kurumların usulsüzlüğüne dair delilerin ortaya konmasını sağlayan bir yargı süreci söz konusudur. Her Türk vatandaşı, kamu görevlerinden biri olan vergi ödeme hükmünü yerine getirmeli, devleti müşkül durumda bırakacak mali yolsuzluklar yapmamalı, yatığı takdirde cezai uygulamalara tabii tutulmalıdır.

Vergi Hukuku Defter Ve Belgelendirme İbraz Yasası

Vergi usul kanununun 359. Maddesi gereğince vergi incelemesi yapmaya yetkili olan kişiler tarafından, ibraz edilme yasası kanunen esas alınmaktadır. Vergi incelemesi yapmayan kişiler tarafından yapılan ibrazlar yasalarca incelenir ve vergi usulsüzlüğü olarak cezaya tabii tutulacaktır. Vergi  alanında, devleti kandırmak, belgeleri saklamak, ibrazların düzenli yapılmaması, sahte belge veya imza kullanmak gibi durumlarda hukuki işlem başlatılmaktadır. Özellikle kullanılan defter, belge ve faturaların devlete bildirilmesi, kayıp ve atılma durumlarında kanıtlayacak mükellef başka kanıtların bulundurulması şarkı yer almaktadır.

İdari hukuk çerçevesinde vergi usul kanununca 139. Maddesine göre vergi incelemesi kural olarak yer almakta, kurum ve kuruluşlar ibraz belgesini devletin vergi dairelerine düzenli olarak bildirmelidir.

Vergi Hukuku Cezaları Nelerdir?

Vergi hukuku alanında yer alan mükellef olma durumuna karşı, devletin kamu hizmetlerini karşılamak için her vatandaş kendine düşen payı ödemelidir. Bu konuda yapılacak olan herhangi bir vergi kaçırma, ibraz ettirmeme durumu vergi usulsüzlüğü alanında yer almaktadır. Vergi ve idari hukuk Türkiye Anayasasının 73. Maddesinde yer almakta, aynı zamanda usul kanunları 213. Sayılı vergi usul kanunları tarafından incelenmektedir. Vergi usulsüzlüğü cezaları;

  • Vergi kaybı cezaları
  • Hürriyet bağlayıcı suç ve cezalar
  • Usulsüzlük cezaları

Olarak hukuki alanda yer almakta, yukarıdaki suçlardan herhangi birinin işlenmesi durumunda yasalar devreye girmektedir. Her vatandaş kendi vergi ödeme hakkından sorumlu ve aynı zamanda cezasından da sorumlu tutulmaktadır.

Vergi Kaybı Cezası Nedir?

Vergi mükellefinin veya sorumlu olan kişinin vergilendirme ödevlerini zama0nında ve düzenli olarak yerine getirmemesi, aynı zamanda verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi ya da eksik tahakkuk bulundurması durumunda ceza uygulanacaktır. Bununla birlikte, kişinin gerçek beyanda bulunmaması, sahtecilik ve eksik tahakkuk ettirmesi de vergi suçları arasında yer almaktadır.

Gecikme zammı ve faizi ile cezalandırılacak olan vergi kaybı cezasında, günlük hesap baz alınarak kişinin devlete olan borcunun ödenmesi için yasalar devreye girecektir. Vergi hukuku çerçevesinde kişiler ya da kurumlar ibraz defteri ya da belgesi kayıplarında iyi niyet göstergesi olarak devlete hemen dilekçe vermeli aynı zamanda kayıp durumunu da bildirmelidir.

Vergi Hukuku Avukatı

Türkiye yasalarının en çok yanlış anlaşılan alanlarından biri olan vergi, bazen kişi ya da kurumların yanlış anlaşılmalardan kaynaklı haksız çıkmasına da neden olabilmektedir. Vergi alanındaki sorular, davalar ve usulsüzlükler hakkında bilgi almak için vergi hukuku avukatlarından danışmanlık hizmeti alarak, yasalar hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Makale: A.Melih Demirer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bilgi İçin Ara