HAKKIMDA

SERDAR UĞURSES

Serdar UĞURSES

Uzman Psikolog

E-MAIL
info@dostpsikoloji.com
TELEPHONE
Uzman Psikolog Serdar Uğurses

Uzm. Klinik Psk. Serdar UĞURSES,

2015 yılından bu yana  Beyin Temelli
Terapiler in araştırma, uygulama ve geliştirme çalışmalarına devam etmektedir.
Üsküdar/Selimiye de kurucusu olduğu Dost Psikoloji danışmanlık merkezinde yetişkin
ve ergen danışmanı olarak çalışmaktadır.
ÜNİVERSİTELER
Üsküdar Üniversitesi – Psikoloji
Üsküdar Üniversitesi – Nörobilim Yüksek Lisans
İstanbul Kent Üniversitesi – Klinik Psikoloji Yüksek Lisans

AKADEMİK ÇALIŞMALAR
 ‘Travmaya Yönelik Entegratif Bir Yaklaşım Olarak Hipnotik Yeniden İşleme
Terapisinin (HYT) Otonomik Ölçümlerle İncelenmesi’ – 24 Katılımcılı Deney
Araştırması (Pilot Çalışma) – (Danışman : Prof. Dr. Sinan CANAN) (2019)
 Dinamik Psikoterapi ve Hipnotik Yeniden İşleme Terapisi Entegrasyonu: VAKA
SUNUMU (Danışman : Doç. Dr. Eylem ÖZTEN) (2020)

KATILDIĞI EĞİTİMLER

  Uygulamalı İleri Hipnoz Teknikleri ve Bilişsel Davranışçı Hipnoterapi
Eğitimi + Süpervizyon
o İleri Hipnoz Teknikleri
o Non- Analitik Regresyon Terapisi
o Ego- States (Parts Terapi)

o Hipnotik Yeniden İşleme Terapisi (HYT)
o İmge Terapi – Katatimi
o Çatışma Çözücü Teknikler
o Ericksonian Hipnoterapi
  Duygu Odaklı Bireysel Psikoterapi Eğitimi
 Masterson Psikanalitik Psikoterapi Eğitimi
  Psikanalizde Güdülenme Sistemleri ve Kendilik Psikolojisi ( Dr. Joseph
D. Lichtenberg )
  Lacanyen Psikanalitik Kuram Eğitimi
  Aile Danışmanlığı Eğitimi + Süpervizyon
  Öfke ve Stres Yönetimi Eğitimi
  1. Ulusal Klinik Hipnoz Kongresi
  2. Ulusal Nörobilim Kongresi
  2. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi
  1. Uluslararası Evrimsel Psikoloji Kongresi
   Klinik Hipnoz Günleri Sempozyumu
  Bütüncül Psikoterapide Kişilik Bozukluklarına Yaklaşım Teknikleri
  Bütüncül Psikoterapi Perspektifinden; İlk Görüşme, Travmaya Müdahale,
Bireysel/ Çift ve Cinsel Terapi Süpervizyonları
  Metakognitif Terapi- Atölye Çalışması
  Hipnotik Yeniden İşlemleme Terapisi (HYT) – Atölye Çalışması
  Katatimi – Atölye Çalışması
  Sistem Dizimleri – Atölye Çalışması
  Hipnotik Dil Kalıpları – Atölye Çalışması

Bilgi İçin Ara